Wolters Kluwer

Obsah nového portálu Práce a mzda

 • Pracovní situace – krátké a výstižné řešení běžných situaci, se kterými se mohou mzdové účetní a personalisté setkat.
 • Výkladové články z časopisů – oblíbené odborné články z časopisu Práce a mzda a Personální a sociálněprávní kartotéka
 • Právní předpisy – přehled nejdůležitějších právních předpisů z pracovněprávní oblasti
 • Změny v legislativě – kompletní přehled projednávaných změn v právních předpisech v jedné přehledové tabulce.
 • Otázky a odpovědi – nejčastěji pokládané dotazy z oblasti pracovního práva, které jsou zodpovězeny předními odborníky.
 • Novinky pro mzdové účetní a personalisty
 • Komentovaná judikatura – řešení konkrétních otázek z pracovněprávní oblasti na základě analýzy soudních rozhodnutí.
 • BOZP pro personalisty – výkladové články z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Stanoviska AKV – vyjádření kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání k řešení konkrétních pracovních problémů.
 • Judikatura – v průběhu roku 2019 Vám zpřístupníme databázi nejdůležitějších rozhodnutí národních soudů se vztahem k pracovnímu právu s provázaností na příslušná místa českých a mezinárodních předpisů.
 • Pracovněprávní vzory – v průběhu roku 2019 Vám nabídneme vzory smluv, dohod, žádostí a dalších dokumentů z pracovněprávní a mzdové oblasti ve formátu RTF, které jsou ihned připraveny ke stažení a použití.
Nové funkcionality

 • Propojenost obsahu – jednotlivé pracovní situace jsou detailně propojeny s ostatním obsahem na portálu. Na jednom místě máte tak nejen řešení konkrétní situace pro personalisty či mzdové účetní, ale současně k tomu i potřebné právní předpisy, otázky a odpovědi či výkladové články k problematice.
 • Časové znění právních předpisů – vždy víte, jaký stav právního předpisu je platný a můžete se vrátit pomocí časového řezu ke stavu předpisu, který byl platný k určitému datu v minulosti.
 • Položit dotaz odborníkovi – budete mít možnost položit určitý počet dotazů ročně dle předplatného, na které Vám odpoví odborník v dané pracovněprávní oblasti.
 • Týdeník Podtrženo, sečteno – každý pátek zasíláme do Vašeho e-mailu přehled nejdůležitějších událostí za uplynulých 7 dní ze mzdové a pracovněprávní oblasti.
 • Online archiv časopisu Práce a mzda s možností stažení časopisu do PDF.
 • Online archiv časopisu Bezpečnost a hygiena práce.
 • Smart docs (interaktivní vzory) – během roku 2019 zprovozníme pro nejvyšší předplatné interaktivní vzory, které Vám umožní během několika minut vytvořit smlouvy, dohody a další dokumenty v kvalitě garantované právní kanceláří.


Přehled předplatného 2019

Práce a mzda
Digital

2 995 Kč
Práce a mzda
Optimum

4 990 Kč
Práce a mzda
Komplet

9 495 Kč
Pracovní situace z pracovněprávní oblasti
Právní předpisy
Časové znění právních předpisů
Změny v legislativě
Otázky a odpovědi
Možnost položit dotaz odborníkovi 3 dotazy za rok 5 dotazů za rok 10 dotazů za rok
Novinky pro mzdové účetní a personalisty
Týdeník Podtrženo, sečteno
Výkladové články k pracovněprávní problematice
Stanoviska AKV
Komentovaná judikatura
BOZP pro personalisty
Judikatura (připravujeme)
Tištěný časopis Práce a mzda
Online archiv časopisu Práce a mzda
Časopis Práce a mzda ke stažení v PDF
Pracovněprávní vzory (připravujeme)
Online archiv časopisu Bezpečnost a hygiena práce
Tištěná příloha Otázky a odpovědi jako součást tištěného časopisu
Interaktivní vzory (Smart docs) – připravujeme

2 995 Kč

4 990 Kč

9 495 Kč
OBJEDNAT OBJEDNAT OBJEDNAT

*Uvedené ceny předplatného jsou bez DPH.